OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław

Numer dokumentu: 75
Rok: 2011

Zarządzenie Nr 0050.75.2011
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 25 listopada 2011roku


w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pakosław na lata 2011-2020

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.Uz 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) i Uchwały Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Pakosław, z dnia 29 września 2010 roku, w związku z art.5 ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z póżn.zm.)


§ 1. Ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej Aktualizacji Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pakosław na lata 2011-2025.

§ 2. Wyznaczam dzień 11 grudnia 2011 roku jako dzień konsultacji. Treść ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Pakosław, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP Urzędu Gminy Pakosław.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl