OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 74/2004 w sprawie: wyznaczenia pełnomocnika do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego

Zarządzenie nr 74/2004 w sprawie: wyznaczenia pełnomocnika do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego


ZARZĄDZENIE nr 74/2004

ZARZĄDZENIE nr 74/2004
WÓJTA GMINY PAKOSłAW
z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie: wyznaczenia pełnomocnika do opracowania Planu Rozwoju LokalnegoNa podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady WE Nr 1260 z 21 czerwca 1999 (1260/99/WE) wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych zarządzam co następuje:


§1. Wyznaczam Sekretarza Gminy Panią Marię Kalicińską na pełnomocnika zespołu zadaniowego celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Pakosław.

§2. Celem Planu Rozwoju Lokalnego jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie gminy i regionu .

§3. Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego Plan Rozwoju Lokalnego i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru, na którym będą realizowane projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach funduszy strukturalnych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl