OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 79/2004 z dnia 22.06.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 79/2004 z dnia 22.06.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.


Zmiana budżetu 2004 uchwały
Zarządzenie Nr 79/2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 124, art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami oraz § 6 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr XIII/66/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok, Zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XIII/66/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:§ 1. 1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.


2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2004 rok wynosi:

Dochody 7.533.813zł
Wydatki 7.523.460zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl