OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 83/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 83/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała nr

Zarządzenie Nr 83/2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tekst jedn. Dz.U. z 1997 r. nr 56, poz. 357; z późn..zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


  1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana Mariusza Maćkowiaka

nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Gimnazjum w Pakosławiu
w składzie:

- Józef Chudy Przewodniczący
- Tadeusz Gospodarek Dyrektor
- Ewa Latusek Ekspert z listy krajowej ekspertów
- Bożena Roszak Ekspert z listy krajowej ekspertów
- Jarosław Latusek Ekspert z listy krajowej ekspertów


§ 2

Zakres postępowania egzaminacyjnego oraz tryb pracy komisji określa Rozporządzenie
MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 70 poz. 825 z 2000 r. z późn.zm.).

§ 3

Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadania, dla którego została powołana.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl