OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 87/2004 z dnia 21 września 2004 r w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia kwartalnego treningu elementów systemu wykrywania i alarmowania w gminie Pakosław

Zarządzenie Nr 87/2004 z dnia 21 września 2004 r w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia kwartalnego treningu elementów systemu wykrywania i alarmowania w gminie Pakosław
ZARZĄDZENIE NR 87/2004r.
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2004 ROKU.


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kwartalnego treningu elementów systemu wykrywania i alarmowania w gminie Pakosław

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania Obrony Cywilnej Powiatu Rawickiego
z dnia 12 stycznia 2004 roku w dniu 23 września 2004 roku w godz. od 16.00 do 20.00
w ramach treningu wojewódzkiego zostanie przeprowadzony kwartalny trening elementów systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Pakosław na temat:

Wypracowanie decyzji Szefa Obrony Cywilnej gminy Pakosław w oparciu
o dane uzyskane z systemu elementów wykrywania i alarmowania gminy,
powiatu i województwa.

Celem treningu jest:

 1. doskonalenie współdziałania wojewódzkich, powiatowych, gminnych i zakładowych - sołeckich systemów wykrywania i alarmowania,

 2. zgrywanie działania systemu wykrywania i alarmowania z organami decyzyjnymi,

 3. współpraca w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu różnymi środkami przekazu.


W celu przygotowania i sprawnego przeprowadzenia treningu
z a r z ą d z a m :

 1. Treningiem objąć następujące jednostki organizacyjne:


A/. Zespół Kierowania Obroną ( pod telefonem) w składzie:

 • z-ca Szefa OC gminy Pakosław - Sekretarz Gminy Kalicinska Maria - 5478264,

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych nr 5 w Pakosławiu - Spychalski Grzegorz - 5478025,

 • Komendant Ochrony Przeciwpożarowej - Kmieć Henryk - 5470205.


B/. Drużyna Wykrywania i Alarmowania gminy Pakosław:
drużyna łączności w zakładzie pracy, sołectwie - pod telefonem:
- GS”SCH” Pakosław, ul. Dubińska nr 4. - tel. 5478807.
- sołectwo Pakosław, ul. 22 Stycznia nr 22. - tel. 5478439.


Drużyny łączności w zakładzie pracy, sołectwie - biorące udział w treningu pełnią dyżur pod wyżej wskazanymi telefonami i zobowiązane są zgłosić się telefonicznie do godz 16.00. oraz na każde wezwanie telefoniczne sekcji łączności w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.
- 2 -


 1. Przygotowanie treningu pod względem organizacyjnym i dokumentacyjnym powierzam

inspektorowi ds. OC - Hądzlikowi Januszowi.

 1. W okresie przygotowawczym tj. do dnia 23 września 2004 roku do godz. 15.00 dokonać

przeglądu stanu technicznego urządzeń alarmowych.

 1. Przeszkolić obsady formacji ćwiczących w czasie poprzedzającym trening kwartalny.

 2. W toku treningu do przekazywania sygnałów i meldunków wykorzystać sieć

radiowo-telefoniczną Zarządzania Wojewody oraz telefoniczną.

Gotowość do treningu osiągnąć do dnia 23 września 2004 roku. godz. 15.00.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania i przeprowadzenia treningu.SZEF OBRONY CYWILNEJ
GMINY PAKOSŁAW
W Ó J T

Kazimierz Chudy


Otrzymują:

1.Prezes GS”SCH” Pakosław, ul. Dubinska nr 4,
2. Sołtys wsi Pakosław - Marian Szponik,
3. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej gminy Pakosław
4.Kierownik Rewiru Dzielnicowych nr 5 w Pakosławiu, ul. 22 Stycznia nr 30.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl