OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 89/2004 z dnia 19 października 2004 r w sprawie:opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 przez podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty

Zarządzenie Nr 89/2004 z dnia 19 października 2004 r w sprawie:opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 przez podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty
Zarządzenie Nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosławiu
z dnia 19 października 2004 r.w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 przez
podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty.Na podstawie art. 1 uchwały Nr IX/49/03 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 11 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. W celu opracowania projektu budżetu na 2005 rok jednostki organizacyjne zobowiązane są przedłożyć Wójtowi Gminy Pakosław materiały planistyczne na drukach 1,2,3, 4,

stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

  1. Szczegółowość danych zawartych w tabelach powinna obejmować dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, którą określono w załącznikach 1,2,3, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 roku w sprawie szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 209 poz. 2132 ).

  2. Do tabeli należy dołączyć objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację kosztów utrzymania zarządzanych obiektów i świadczonych usług.


§ 2.


Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2005 należy uwzględnić następujące wskaźniki:

  1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 3,0%,

  2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto - 3%,

  3. Wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5%, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 i § 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Z 1998 roku nr 160, poz. 1080),

4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ( podstawa do naliczenia
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.900zł

  1. Fundusz nagród - 3 % planowanego funduszu płac,

  2. średnioroczny wskaźnik wydatków bieżących - wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,0% .
§ 3.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, referatów przedkładają Wójtowi Gminy opracowane materiały planistyczne do dnia 31 października 2004 roku

§ 4.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl