OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 89 z dnia 30 września 2004 r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej, położonej w Pakosławiu

Zarządzenie Nr 89 z dnia 30 września 2004 r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej, położonej w Pakosławiu
WÓJT GMINY
PAKOSŁAW
ZARZĄDZENIE NR 89
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Pakosławiu
Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm./, art. 11, 35 ust. l i 2 oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46, póz. 543 z póz. zm./ oraz uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XVIII/69/2004 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Pakosławiu WÓJT GMINY W PAKOSŁAWIU zarządza, co następuje:
§1
Ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, której właścicielem jest Gmina Pakosław
§2
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
§3
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pakosław przez okres 21 dni.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl