OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarzązdenie Nr 90/2004 z dnia 19 pażdziernika 2004 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budzetowy 2005 przez podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty

Zarzązdenie Nr 90/2004 z dnia 19 pażdziernika 2004 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budzetowy 2005 przez podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty
Y Zarządzenie Nr 90 /2004
P A K O S Ł A W Wójta Gminy Pakosławiu
z dnia 19 października 2004 r.
w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 przez podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty.
Na podstawie art. l uchwały Nr IX/49/03 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 11 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:
§1-
W celu opracowania projektu budżetu na 2005 rok jednostki organizacyjne zobowiązane
są przedłożyć Wójtowi Gminy Pakosław materiały planistyczne na drukach 1,2,3, 4,
stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowość danych zawartych w tabelach powinna obejmować dział rozdział i
paragraf klasyfikacji budżetowej, którą określono w załącznikach 1,2,3, rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 roku w sprawie szczegółowości klasyfikacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 209 póz. 2132 ).
Do tabeli należy dołączyć objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków oraz
kalkulację kosztów utrzymania zarządzanych obiektów i świadczonych usług.
§2.
Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2005 należy uwzględnić następujące wskaźniki:
1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych — 3,0%,
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto - 3%,
3. Wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5%, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. l i § 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Z 1998 roku nr 160, póz. 1080),
4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ( podstawa do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - l .900zł
5. Fundusz nagród - 3 % planowanego funduszu płac,
6. średnioroczny wskaźnik wydatków bieżących - wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,0% . Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl