OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 93/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy

Zarządzenie Nr 93/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy


ZARZĄDZENIE nr 93/2004
WÓJTA GMINY PAKOSłAW
z dnia 3 listopada 2004r.
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy.Na podstawie art. 19,20,21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 71A/2004 z dnia 17 maja 2004 w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy §1 otrzymuje brzmienie:
„§1 Powołuję stałą komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 60.000 EURO i powyżej 60.000 EURO w składzie:

  1. Stanisław Stelmach - Przewodniczący

  2. Przemysław Turbański - Sekretarz

  3. Maciej Świerzewski - Członek

  4. Robert Michalski- Członek

  5. Wojciech Walkowiak- Członek

Komisja działa bez względu na rodzaj przetargu.”

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl