OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 99/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r

Zarządzenie Nr 99/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r
Zarządzenie Nr 99/2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 31 grudnia 2004 roku.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.


Na podstawie art. 124, art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami oraz § 6 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XIII/66/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok, Zarządzam co następuje:


W uchwale Nr XIII/66/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:§ 1. 1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 400zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2004 rok wynosi:


Dochody 8.707.161
Wydatki 9.487.951

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl