OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 104/2005 z dnia 17 lutego 2005 r w sprawie: zatwierdzenia wyboru organizacji, która w 2005 roku ma realizować zadania publiczne pn "Upowszechnianie kultury fizycznjnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Zarządzenie Nr 104/2005 z dnia 17 lutego 2005 r w sprawie: zatwierdzenia wyboru organizacji, która w 2005 roku ma realizować zadania publiczne pn "Upowszechnianie kultury fizycznjnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
ZARZĄDZENIE NR 104/2005
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 17 lutego 2005 roku


w sprawie: zatwierdzenia wyboru organizacji, która w 2005 roku ma realizować zadania
publiczne pn „Upowszechnianie Kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych”.
Działając na podstawie:
art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
oraz na podstawie
Uchwały Nr XX/124/2004 Rady Gminy Pakosław w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
zarządzam, co następuje:

§1
Zatwierdzam Protokół Komisji Konkursowej wyboru organizacji, która w 2005 roku ma realizować zadania publiczne pn „ Upowszechnianie Kultury Fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez:
- prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w gminie i na terenie
jednostek pomocniczych Gminy Pakosław, których celem jest przygotowanie
zawodników gminnych klubów sportowych do rywalizacji sportowej, a szczególnie w
ramach Młodzieżowego Systemu Sportu oraz rozgrywek określonych przez Polskie
Związki Sportowe,
- organizacje imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych z udziałem mieszkańców Gminy
Pakosław, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”
wraz z przyznaną kwotą 16.274,00 zł na wsparcie realizacji tego zadania.
§2
Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3
Zarządzenia wchodzi z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl