OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 105/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie: organizacji Stałego Dyżuru Wójta, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 105/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie: organizacji Stałego Dyżuru Wójta, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

  • ZARZĄDZENIE NR 105/05WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta,
na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.Na podstawie § 8 ust. 1, 2 pkt 3 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r. poz. 2218) oraz §1, 2, 3 i 5 Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów zarządzam co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie Pakosław, ustalam Stały Dyżur.

§ 2. Na kierownika Stałego Dyżuru wyznaczam Sekretarza Gminy - Marię Kalicińską.


§ 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru, określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Stałego Dyżuru, oraz sprawdzanie gotowości do działania powierzam kierownikowi Stałego Dyżuru


§ 5. Zobowiązuję kierownika Stałego Dyżuru do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:

1/ pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,
2/ niezbędnych środków transportowych z kierowcami,
3/ sprzętu i materiałów biurowych,
4/ miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 3/97 - Instrukcja z 23 maja 1997 roku w sprawie działania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Pakosław na okres podwyższonej i pełnej gotowości obronnej Państwa i czas wojny.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T


Kazimierz Chudy
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl