OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 111 z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie: ogłoszenia nieruchomosci do sprzedaży w Białymkale nr 36

Zarządzenie Nr 111 z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie: ogłoszenia nieruchomosci do sprzedaży w Białymkale nr 36
ZARZĄDZENIE NR 111
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 13 maja 2005 roku
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Białymkale nr 36
Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm./, art. 11, art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46 póz. 5437 WÓJT GMINY PAKOSŁAW zarządza, co następuje:
§1
Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, których właścicielem jest Gmina Pakosław.
§2
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pakosławiu przez okres 21 dni.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl