OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 114/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie

Zarządzenie Nr 114/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie
ZARZĄDZENIE Nr 114/2005
Wójta Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2005 roku
Na podstawie art.36a ust.3 Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) § l ust. l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U nr 189, póz. 1855)
zarządzam co następuje:
§ l l. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Chojnie
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Gminy Wojciechowi Walkowiakowi
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl