OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 118 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości diety dla Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej gminy Pakosław za pełnienie obowiązków społecznych

Zarządzenie Nr 118 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości diety dla Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej gminy Pakosław za pełnienie obowiązków społecznych
WÓJT GMINY
pakosław ZARZĄDZENIE NR 118/2005.
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW z dnia 17 czerwca 2005 roku
w sprawie: ustalenia wysokości diety dla Komendanta Gminnego Ochrony
Przeciwpożarowej gminy Pakoslaw za pełnienie obowiązków społecznych.
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147 póz. 1229 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje
§ 1. Ustalam miesięczną dietę w wysokości 136,00 zł (słownie sto trzydzieści sześć złotych) dla Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej gminy Pakosław za zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pakosław, w szczególności za wykonywanie obowiązków i zadań określonych w Uchwale Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 02 kwietnia 2000 roku.
§ 2. Traci moc Uchwała nr 123/2001 r. Zarządu Gminy w Pakosławiu z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Pakosławiu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy w miejscu. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01. 07. 2005 roku.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl