OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 119/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie:ustalenia"Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Pakosław

Zarządzenie Nr 119/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie:ustalenia"Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Pakosław
ZARZĄDZENIE NR 119/05
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie: ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Pakosław.

Na podstawie §3 ust 3 oraz §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024), zarządzam co następuje:[Author ID1: at Thu Jun 23 10:35:00 2005]§1. Ustalam Politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Pakosław zwaną dalej „Polityką bezpieczeństwa", która stanowi załączniki Nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.


§2. Zobowiązuje pracowników Urzędu Gminy do stosowania zasad określonych w „Polityce bezpieczeństwa".


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.


§ 4. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/99 z dnia 2 sierpnia 1999r.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl