OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 121/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie:powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 121/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie:powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 121/2005

Wójta Gminy Pakosław
z dnia 28 czerwca 2005 roku


w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej.Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 7 ust.1 uchwały Nr XXIII/140/05 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakosław (Dz.U Województwa Wielkopolskiego Nr 58 poz. 2434) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1 Powołuję Komisję Stypendialną w następującym składzie:

  1. Matuszak Dorota

  2. Walkowiak Wojciech

  3. Kolber Anna

4. Krawczyk Barbara

§ 2 Komisja Stypendialna jest ciałem o działaniu opiniodawczo - doradczym
wspomagającym Wójta Gminy w procesie udzielania stypendiów szkolnych.

§ 3 Tryb pracy Komisji Stypendialnej oraz zakres jej zadań określa Regulamin.

§ 4 Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Wojciechowi
Walkowiakowi.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl