OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 126 z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości diety dla członków OSP z terenu gminy Pakosław

Zarządzenie Nr 126 z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości diety dla członków OSP z terenu gminy Pakosław
ZARZĄDZENIE NR 126/2005.
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 08 sierpnia 2005 roku


w sprawie: ustalenia wysokości diety dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Pakosław za pełnienie obowiązków społecznych.


Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147 poz. 1229 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam miesięczną dietę dla następujących członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Pakosław wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków
społecznych tj. utrzymaniem w pełnej gotowości bojowej samochodów i sprzętu
pożarniczego w następujących wysokościach:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna PAKOSŁAW - KSRG:


 • Pan Wojtyczka Kazimierz, zam. 63-920 Pakosław, ul. 40 Lecia nr 14. - 96,00 zł. (dziewięćdziesiąt sześć złotych) miesięcznie.

 • Pan Leciejewski Zenon, zam. 63-920 Pakosław, ul. 22 Stycznia nr 22. - 96, 00 zł. (dziewięćdziesiąt sześć złotych) miesięcznie.

 • Pan Wojtyczka Rafał, zam. 63-920 Pakosław, ul. 22 Stycznia nr 32/3. - 96,00 zł. (dziewięćdziesiąt sześć złotych) miesięcznie.


 1. Ochotnicza Straż Pożarna SOWY:


 • Pan Plewa Henryk, zam. Sowy nr 28, 63-920 Pakosław. - 85,00 zł.

(osiemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie.
- Pan Węcłaś Krzysztof, zam. Sowy nr 44 a, 63-920 Pakosław. - 85 zł.
(osiemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie.

 1. Ochotnicza Straż Pożarna CHOJNO:


 • Pan Kędzia Zenon, zam. Chojno nr 119, 63-921 Chojno. - 85,00 zł.

(osiemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie.

 • Pan Wojciechowski Marian, zam. Chojno nr 81, 63-921 Chojno. - 85,00 zł.

(osiemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie.

 1. Ochotnicza Straż Pożarna SWOROWO:


 • Pan Stachowicz Tadeusz, zam. Sworowo nr 43. 63-920 Pakosław. - 85,00 zł.

(osiemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 117/2005r. z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie wypłaty diety
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pakosław za pełnienie
obowiązków społecznych.- 2 -


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy w miejscu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku.


W Ó J T

Kazimierz Chudy
OBOWIĄZKI I ZADANIA KIEROWCY - MECHANIKA
SPRZĘTU POŻARNICZEGO.Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych tj. utrzymaniem w pełnej gotowości bojowej samochodów i sprzętu pożarniczego (wym. w § 1 zarządzenia nr 126/2005r. z dnia 08 sierpnia 2005r.) należy rozumieć:
1.Dbałość o stan techniczny, konserwację i czystość przydzielonego pojazdu
samochodowego, sprzętu oraz urządzeń pożarniczych.
2.Obsługa zamontowanych na pojeździe urządzeń.
3.Przygotowanie i dostarczenie sprzętu silnikowego do okresowych przeglądów
technicznych.
4.Dostarczenie pojazdu w wymaganych terminach do przeglądu rejestracyjnego.
5.Dbałość o czystość pojazdu i jego otoczenie.
6.Należyte i terminowe rozliczanie się z pobranego i zużytego paliwa, w terminie do
dnia 05-go każdego następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym do jednostki
przydzielającej paliwo.
7.Bieżące prowadzenie kart drogowych oraz kart pracy motopomp.
8.Poddawanie się wymaganym badaniom lekarskim i psychologicznym.
9.Wykonywanie innych prac zleconych przez naczelnika OSP, w zakresie utrzymania
i kierowania sprzętem pożarniczym, lub przez dowodzącego akcją ratowniczo-
gaśniczą.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl