OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 133/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 133/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 133/2005
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 14 września 2005 roku

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn .zmianami) oraz § 7 ust. l uchwały Nr XXIII/140/05 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakosław (Dz.U Województwa Wielkopolskiego Nr 58 poz.2434) zarządzam co następuje:

§ l Powołuję Komisję Stypendialną w następującym składzie:
1. Waścińska Danuta
2. Walko wiak Wojciech
3. Kolber Anna
4. Karkosz Joanna

§ 2 Komisja Stypendialna jest ciałem o działaniu opiniodawczo - doradczym wspomagającym Wójta Gminy w procesie udzielania stypendiów szkolnych.

§ 3 Tryb pracy Komisji Stypendialnej oraz zakres jej zadań określa Regulamin.

§ 4 Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Wojciechowi Walkowiakowi

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl