OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 134/2005 z dnia 19 wrzesnia 2005 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 134/2005 z dnia 19 wrzesnia 2005 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczychZARZĄDZENIE NR 134/05
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych .
Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 ze zmianami ) oraz §9 ust 4 Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2000 (Dz.U.Nr 72 poz.847 ze zmianami) zarządzam co następuje:§1. Po przeprowadzeniu losowania w dniu 19 września 2005r. powołuje Obwodowe Komisje Wyborcze od Nr 1 do Nr 4 na obszarze Gminy Pakosław do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 październiaka 2005 w składach określonych jak w załączniku do niniejszej uchwały.§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 134/05
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 września 2005


Obwodowe Komisje Wyborcze
Dla przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2005 r.
Na obszarze Gminy Pakosław.


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Chojnie:

 1. Kapała Krystyna Osiek Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Donalda Tuska

 2. Maciejak Romana Chojno Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Macieja Giertycha

 3. Pawlak Magdalena Chojno Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Aleksandra Kaczyńskiego

 4. Karosz Joanna Golejewo Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Henryki Bochniarz

 5. Pernak Konrad Chojno Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Stanisława Tymińskiego

 6. Gajowy Roman Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Zbigniewa Religii

 7. Mosiek Radosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Andrzeja Lepera

 8. Maćkowiak Bogumiła Chojno Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Jarosława Kalinowskiego

 9. Biechowiak Janina Chojno - wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Osieku:

 1. Bruder Roman Osiek Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Donalda Tuska

 2. Smakulski Maciej Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Macieja Giertycha

 3. Piechocka Aleksandra Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Aleksandra Kaczyńskiego

 4. Kolber Karolina Sworowo Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Henryki Bochniarz

 5. Wojtyczka Martyna Pomocno Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Stanisława Tymińskiego

 6. Olejniczak - Wojtyczka Halina Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Zbigniewa Religii

 7. Stanisławska Barbara Osiek Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Włodzimierza Cimoszewicza

 8. Pokładek Daria Chojno Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Jarosława Kalinowskiego

 9. Matuszak Dorota Pakosław Wskazana przez Wójta
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Pakosławiu

 1. Piechocki Adam Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Donalda Tuska

 2. Ostrowska Zdzisława Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Macieja Giertycha

 3. Gajpwa Bogumiła Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Aleksandra Kaczyńskiego

 4. Kapała Grzegorz Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Henryki Bochniarz

 5. Szudrowicz Barbara Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Stanisława Tymińskiego

 6. Augustyniak Maria Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Włodzimierza Cimoszewicza

 7. Mosiek Jerzy Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Andrzeja Lepera

 8. Zakrzewski Stanisław Góreczki wielkie Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Jarosława Kalinowskiego

 9. Waścińska Danuta - wskazana przez WójtaObwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Sowach

 1. Piechocki Jakub Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Donalda Tuska

 2. Smakulska Alicja Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Macieja Giertycha

 3. Nowak Janusz Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Aleksandra Kaczyńskiego

 4. Maciejak Agnieszka Sowy Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Henryki Bochniarz

 5. Naskręt Aniela Sowy Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Stanisława Tymińskiego

 6. Maciejak Małgorzata Pomocno Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Zbigniewa Religii

 7. Mosiek Daniel Pakosław Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Andrzeja Lepera

 8. Matysiak Paweł Sowy Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Jarosława Kalinowskiego

 9. Andrzejewska Mieczysława Sworowo wskazana przez WójtaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2000-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl