OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 135/2005 z dnia 30 wrzesnia 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 135/2005 z dnia 30 wrzesnia 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 135/2005
Wójta Gminy Pakoslaw

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 124, art.128 ust.l pkt l, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2003 roku Nr 15, póz. 148 ze zmianami oraz § 6 ust. l Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXI/125/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, Zarządzam co następuje:
W uchwale Nr XXI/125/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 rok ustalone w § l uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz w załączniku nr l do uchwały, o kwotę 16.085 zł zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.
2. Kwota dochodów o której mowa w ust. l obejmuje zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie l .256 zł zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

§2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2005 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę 16.085 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki o których mowa w ust. l obejmuj ą zwiększenia dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 1.256 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna 7.126,00zł
2) Rezerwa na zadania oświatowe O zł

§ 4. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2005 rok wynosi:
Dochody 9.537.280zł
Wydatki 8.638.355zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław.
(

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl