OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 137/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 137/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Zarządzenie Nr 137/2005
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 7 października 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 124, art.128 ust. l pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2003 roku Nr 15, póz. 148 ze zmianami, Zarządzani co następuje:
W uchwale Nr XXI/125/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 rok ustalone w § l uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz w załączniku nr l do uchwały, o kwotę 10.904 zł zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.
2. Kwota dochodów o której mowa w ust. l obejmuje zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 5.040 zł oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 2.000zł zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2005 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę 10.904 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki o których mowa w ust. l obejmuj ą zwiększenia dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 5.040 zł oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 2.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2005 rok wynosi:
Dochody 9.548.184zł
Wydatki 8.649.259zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl