OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 140/2005 z dnia 20 pażdziernika 2005 r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 140/2005 z dnia 20 pażdziernika 2005 r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 140/2005
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 20 października 2005r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


Na podstawie art. 124, art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami, Zarządzam co następuje:


W uchwale Nr XXI/125/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 rok ustalone w § 1 uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały, o kwotę
5.040 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje zwiększenia dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 5.040 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2005 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz w załączniku nr 2 do
uchwały, o kwotę 5.040 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenia dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 5.040 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2005 rok wynosi:


Dochody 9.553.224
Wydatki 8.654.299zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl