OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 158/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia wyboru organizacji, która w 2006 roku ma realizować zadania publiczne pn "Upowszechnianie Kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych".

Zarządzenie Nr 158/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia wyboru organizacji, która w 2006 roku ma realizować zadania publiczne pn "Upowszechnianie Kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych".

Numer dokumentu: 158
Rok: 2006ZARZĄDZENIE NR 158/2006
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 13 lutego 2006 roku


w sprawie: zatwierdzenia wyboru organizacji, która w 2006 roku ma realizować zadania
publiczne pn „Upowszechnianie Kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych”.
Działając na podstawie:
art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
oraz na podstawie
Uchwały Nr XXX/173/2005 Rady Gminy Pakosław w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
zarządzam, co następuje:


§ 1. Zatwierdzam Protokół Komisji Konkursowej wyboru organizacji, która w 2006 roku ma
realizować zadania publiczne pn „ Upowszechnianie Kultury Fizycznej wśród dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych poprzez:
- prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w gminie i na terenie
jednostek pomocniczych Gminy Pakosław, których celem jest przygotowanie
zawodników gminnych klubów sportowych do rywalizacji sportowej, a szczególnie w
ramach Młodzieżowego Systemu Sportu oraz rozgrywek określonych przez Polskie
Związki Sportowe,
- organizacje imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych z udziałem mieszkańców
Gminy Pakosław, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”
wraz z przyznaną kwotą 26.050,00 zł na wsparcie realizacji tego zadania.§ 2 Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 3 Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Chudy
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: W.Walkowiak
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2006-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl