OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 172/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości położonej w Pakosławiu

Zarządzenie Nr 172/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości położonej w Pakosławiu
ZARZĄDZENIE NR 172/06
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 17 lipca 2006 roku


w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pakosławiu


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm./, art. 13,art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./oraz uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXVI/150/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego gminy Pakosław położonego w Pakosławiu zarządzam co następuje:


§ 1.

Ogłasza I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Pakosławiu przy ulicy Leśnej, składającej się z działki nr: 851 o powierzchni 1743 m2, której właścicielem jest Gmina Pakosław, zapisanej w Księdze Wieczystej nr 29488 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.


§ 2.

Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Ogłoszenie o przetargu podlega opublikowaniu na stronie internetowej UG ( www.bip.pakoslaw. pl ) oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pakosławiu przez okres 2 tygodni przed wyznaczonym terminem przetargu.
.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pakosławiu oraz we wsi Pakosław.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2006-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl