OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 161/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r

Zarządzenie Nr 161/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r

Numer dokumentu: 161
Rok: 2006


 

Zarządzenie Nr 161/2006
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 31 marca 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


Na podstawie art. 184 ust. l, art.188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 roku Nr 249, póz. 2 104 ze zmianami oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXXI/178/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, Zarządzam co następuje:
W uchwale Nr XXXI/178/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 rok ustalone w § l uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok oraz w załączniku nr l do uchwały, o kwotę 33.400 zł zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. l obejmuj ą zmniejszenie dotacji
celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę 33.400 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. l obejmują zmniejszenie dotacji
celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2006 rok wynosi:

Dochody 8.573.969zł
Wydatki 9.477.217zł


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2006-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl