OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 175/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 175/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2006 r.


Zarządzenie Nr 175/2006
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


Na podstawie art. 184 ust. 1, art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXXI/178/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, Zarządzam co następuje:


W uchwale Nr XXXI/178/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok ustalone w § 1 uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały, o kwotę 121.007zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie i zmniejszenie dotacji
celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok ustalone w § 2 uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok oraz w załączniku nr 2 do
uchwały, o kwotę 121.007zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie i zmniejszenie dotacji
celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2006 rok wynosi:


Dochody 9.540.654zł
Wydatki 11.375.374zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2006-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl