OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia »  Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia wyboru organizacji, która w 2007 r. ma realizować zadania publiczne pn."Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych".

Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia wyboru organizacji, która w 2007 r. ma realizować zadania publiczne pn."Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych".

Numer dokumentu: 12
Rok: 2007ZARZĄDZENIE NR 12/2006
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 5 marca 2007 roku


w sprawie: zatwierdzenia wyboru organizacji, która w 2007 roku ma realizować zadania
publiczne pn „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych”.
Działając na podstawie:
art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
oraz na podstawie
Uchwały Nr II/15/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku Rady Gminy Pakosław w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Protokół Komisji Konkursowej wyboru organizacji, która w 2007 roku ma
realizować zadania publiczne pn „ Upowszechnianie Kultury Fizycznej wśród dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych poprzez:
- prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w gminie i na terenie
jednostek pomocniczych Gminy Pakosław, których celem jest przygotowanie
zawodników gminnych klubów sportowych do rywalizacji sportowej, a szczególnie w
ramach Młodzieżowego Systemu Sportu oraz rozgrywek określonych przez Polskie
Związki Sportowe,
- organizacje imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych z udziałem mieszkańców
Gminy Pakosław, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”
wraz z przyznaną kwotą 33.624,00 zł na wsparcie realizacji tego zadania.


§ 2 Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 3 Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-22
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl