OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakosław z przeznaczeniem na poszerzenie rzeki Orli.

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakosław z przeznaczeniem na poszerzenie rzeki Orli.

Numer uchwały: 2004/14/75
Numer sesji: 14
Rok: 2004


UCHWAŁA Nr XIV/75/2004 Rady Gminy Pakosław
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakosław z przeznaczeniem na poszerzenie rzeki Orli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 p.pkt. 9 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -z 2001 r. Dz. U. Nr. 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - z 2000 r.Dz. U. Nr. 46 póz 543)
- Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje.
§1
Wyraża się zgodę na darowiznę na rzecz Skarbu Państwa następujących
nieruchomości będących własnością Gminy Pakosław:
- działki Nr 211/1 o pow. 0.1280 ha położonej w Sworowie, o wartości 970 zł.
- działki Nr 228/1 o pow. 0.1420 ha położonej w Sworowie, o wartości 828 zł.
- działki Nr 487/1 o pow. 0.0173 ha położonej w Sworowie, o wartości 101 zł.
- działki Nr 487/3 o pow. 0.0245 ha położonej w Sworowie, o wartości 143 zł. z przeznaczeniem pod poszerzenie koryta rzeki Orli, pobudowanie wału ochronnego i pasa konserwacyjnego:
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w PakosławiuInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl