OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Kubeczki.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Kubeczki.

Numer uchwały: 2004/15/84
Numer sesji: 15
Rok: 2004UCHWAŁA NR XV / 84 / 2004

RADY GMINY PAKOSŁAW


z dnia 26 kwietnia 2004r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Kubeczki.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ) oraz art. 14 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, póz. 717) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:

§1Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Kubeczki.

§2Obszar objęty planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały opracowany na mapie topograficznej w skali 1: 150000.

§3Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu kompleksowe opracowanie sposobu zagospodarowania w/w terenu obejmującego wsie Dębionka i Kubeczki.

§4Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl