OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Osiek.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Osiek.

Numer uchwały: 2004/15/87
Numer sesji: 15
Rok: 2004UCHWAŁA NR XV / 87 / 2004

RADY GMINY PAKOSŁAW

z dnia 26 kwietnia 2004r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Osiek.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ) oraz art. 14 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, póz. 717) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:

§1Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Osiek .

§2Obszar objęty planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały opracowany na mapie topograficznej w skali 1: 150000.

§3Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu kompleksowe opracowanie sposobu zagospodarowania w/w terenu obejmującego wieś Osiek

§4Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl