OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: współfinansowania projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m Pakosław, Pomocno,Osiek,Zaorle i Ostrobudki" ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowju Regionalnego.

w sprawie: współfinansowania projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m Pakosław, Pomocno,Osiek,Zaorle i Ostrobudki" ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowju Regionalnego.

Numer uchwały: 2004/16/99
Numer sesji: 16
Rok: 2004


UCHWAŁA NR XVI/ 99 / 2004
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 25 czerwca 2004r.

w sprawie : współfinansowania projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Postanawia się zrealizować w latach 2004 - 2006 projekt„ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki” zwanej dalej inwestycją.
2. Inwestycja będzie realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z krajowych środków publicznych.
3. Gmina Pakosław współfinansuje inwestycje i zabezpiecza na ten cel środki finansowe w wysokości 25,01 % inwestycji tj. 1.167.269,14,- zł

§2. 1. Wydatki na realizację inwestycji zostaną ujęte w budżecie gminy Pakosław na lata 2005 - 2006 w ramach środków własnych.
2. Wydatki na realizację inwestycji w roku 2004 zostały ujęte w budżecie gminy na rok 2004.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl