OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004-2006, 2007-2013

w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004-2006, 2007-2013

Numer uchwały: 2004/17/104
Numer sesji: 17
Rok: 2004UCHWAŁA NR XVII/ 104/ 2004
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 26 lipca 2004r.

w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004-2006, 2007-2013.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W uchwale Rady Gminy Pakosław Nr XVI/101/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie : uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004- 2006, 2007 - 2013 wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt „VII Plan Finansowy załącznika do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 i na lata 2007-2013 w układzie źródeł finansowania planu rozwoju lokalnego” otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl