OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w 2004 r.

w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w 2004 r.

Numer uchwały: 2004/18/107
Numer sesji: 18
Rok: 2004
UCHWAŁA NR XVIII /107/ 2004
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 28 września 2004r.
w sprawie: udzielania dotacji Powiatowi Rawickiemu w 2004 r.Na podstawie art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:


§1. Postanawia się udzielić Powiatowi Rawickiemu w roku 2004 dotacji w wysokości 30.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, to jest na realizację zadania powiatowego określonego w art. 4 ust1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl