OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Numer uchwały: 2004/18/112
Numer sesji: 18
Rok: 2004UCHWAŁA NR XVIII/ 112 / 2004
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie : wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 68 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2000 r. Nr 44, poz 543 z póź.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm), Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej działkę Nr 386/1 położoną w Pakosławiu o powierzchni 281m2 ujętej w Księdze Wieczystej Nr 34268 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu
i ustalenie tej bonifikaty na poziomie 10 %.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl