OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum (akt założycielski).

w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum (akt założycielski).

Numer uchwały: 2004/18/113
Numer sesji: 18
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XVIII/ 113 / 2004
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie : zmieniającą uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum
(akt założycielski).
Na podstawie art. 2 pkt 2 lit b i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 r Nr 67, poz.329 z póź.zm) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm), Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:


§1. W uchwale Nr VII/33/99 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 kwietnia 1999 r. w § 1 wyrażenie „w Pakosławiu ul Parkowa 3„ zastępuje się wyrażeniem „w Pakosławiu ul Parkowa 15” po którym to wyrażeniu stawia się kropkę, a słowa: „ z tymczasową siedzibą w Chojnie - Chojno nr 6 (z ewentualnym wykorzystaniem pomieszczeń w Pomocnie - Pomocno 31)” skreśla się.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl