OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie:ustalenia stawek podatku od środków transportowych

w sprawie:ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 2004/20/119
Numer sesji: 20
Rok: 2004

U C H W A Ł A Nr XX/ 119 / 2004
R A D Y G M I N Y P A K O S Ł A W
z dnia 6 grudnia 2004 r


w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r Nr 9, poz.84 ze zm/

Rada Gminy Pakosław, uchwala co następuje:§ 1.Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1.Od samochodu ciężarowego wyprodukowanego po roku 1990 o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 765zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 930zł

2.Od samochodu ciężarowego posiadającego katalizator wyprodukowanego po roku 1990
o masie całkowitej:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 588zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 750zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 909zł

3.Od samochodu ciężarowego wyprodukowanego do roku 1990 włącznie o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 621zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 828zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.239zł

4.Od samochodu ciężarowego posiadającego katalizator wyprodukowanego do roku 1990
włącznie o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 606zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 810zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.215zł
-2-

5. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton:
liczba osi i dopuszczalna masa | Stawka podatku / w złotych/
całkowita / w tonach/ |
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna / osie jezdne/ z | Inne systemy zawieszenia
| | zawieszeniem | osi jezdnych
| | pneumatycznym lub |
| | zawieszeniem uznanym za |
| | równoważne |
1 | 2 | 3 | 4

Dwie osie
12 | 13 | 930zł | 930zł
13 | 14 | 981zł | 981zł
14 | 15 | 1.035zł | 1.035zł
15 | | 1.296zł | 1.296zł

Trzy osie

12 | 17 | 1.122zł | 1.122zł
17 | 19 | 1.239zł | 1.239zł
19 | 21 | 1.290zł | 1.290zł
21 | 23 | 1.392zł | 1.392zł
23 | 25 | 1.629zł | 1.629zł
25 | | 1.728zł | 1.728zł

Cztery osie i więcej

12 | 25 | 1.857zł | 1.857zł
25 | 27 | 1.962zł | 1.962zł
27 | 29 | 2.064zł | 2.064zł
29 | 31 | 2.436zł | 2.452,80zł
31 | | 2.436zł | 2.452,80zł

6.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do roku 1990 włącznie stawka wynosi - 1.395zł

7.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton posiadające katalizator wyprodukowanego do roku 1990 włącznie stawka wynosi - 1.365zł


-3-

8.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po roku 1990 stawka wynosi - 1.332zł

9.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton posiadające katalizator wyprodukowanego po roku 1990 stawka wynosi - 1.305zł

10.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita |
Zespołu pojazdów: | Stawka podatku / w złotych/
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik |
balastowy + przyczepa ( w tonach) |
| | oś jezdna (osie jezdne | inne systemy
nie mniej niż | mniej niż | z zawieszeniem | zawieszenia
| | pneumatycznym lub | osi jezdnych
| |zawieszeniem uznanym |
| | za równoważne |

Dwie osie
12 | 18 | 1.548zł | 1.548zł
18 | 25 | 1.653zł | 1.653zł
25 | 31 | 1.827zł | 1.827zł
31 | | 1.887zł | 1.937,76zł

Trzy osie

12 | 40 | 1.827zł | 1.827zł
40 | | 2.439zł | 2.548,65zł

11.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych do roku 1990 włącznie - 309zł

12.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającymi katalizator, posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowane do roku 1990 włącznie - 303zł


-4-

13.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych
po roku 1990 - 261zł

14.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym katalizator posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowane po roku 1990 stawka wynosi 255zł

15.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita |
zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + | Stawka podatku w złotych
pojazd silnikowy / w tonach / |
| | oś jezdna / osie jezdne/ z | inne systemy
nie mniej niż | mniej niż | zawieszeniem | zawieszenia
| | pneumatycznym lub | osi jezdnych
| | zawieszeniem uznanym |
| | za równoważne |

Jedna oś

12 | 18 | 321zł | 321zł
18 | 25 | 363zł | 363zł
25 | | 582zł | 582zł

Dwie osie

12 | 28 | 519zł | 519zł
28 | 33 | 879zł | 879zł
33 | 38 | 1.335zł | 1.335zł
38 | | 1.758zł | 1.758zł

Trzy osie

12 | 38 | 1.446zł | 1.446zł
38 | | 1.653zł | 1.653zł-5-

16.Od autobusów wyprodukowanych do roku 1990 włącznie w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - 879zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.440zł

17.Od autobusów posiadających katalizator, wyprodukowanych do roku 1990 włącznie w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc - 861zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc -1.410zł

18.Od autobusów wyprodukowanych po roku 1990 w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc - 702zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.356zł

19.Od autobusów posiadających katalizator wyprodukowanych po roku 1990 w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc - 687zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.329zł§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku począwszy od 2005 roku.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl