OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: opłaty targowej

w sprawie: opłaty targowej

Numer uchwały: 2004/20/121
Numer sesji: 20
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XX/ 121 / 2004
R A D Y G M I N Y P A K O S Ł A W
z dnia 6 grudnia 2004 r


w sprawie : opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art.15 ust.1 i art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm./


Rada Gminy w Pakosławiu uchwala, co następuje:

§1.Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości :
a/ za sprzedaż artykułów spożywczych
z kosza, skrzyni, od osoby - 2,30 zł

b/ za sprzedaż artykułów spożywczych
i przemysłowych od stoiska bez określenia
ilości zajmowanej powierzchni - 5,50 zł


§2.1.Opłatę targową uiszczać będzie osoba, która prowadzi sprzedaż, prowadzącemu
targowisko - Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pakosławiu
2.Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta wymienionego w ust.1 w wysokości 75%
zebranej opłaty targowej.


§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4 .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2005r.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl