OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2004 r.

w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Numer uchwały: 2004/21/126
Numer sesji: 21
Rok: 2004
Uchwała Nr XXI/126 /2004
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 109,art. 110, art.116 ust. 1 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami), Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:

W uchwale Nr XIII/66/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2004 rok ustalone w § 1 uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały, o kwotę
9.362zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę
9.362zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 4 do niniejszej
uchwały.


§ 3. Wieloletni Program inwestycyjny dla Gminy Pakosław otrzymuje brzmienie jak
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2004 rok wynosi:

Dochody 8.707.161
Wydatki 9.487.951 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl