OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/106/2004 w sprawie:zmiany uchwały RG Pakosław określającej zasady i tryb umarzania odraczania lub rozłożenia na raty należnosci pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Uchwała nrXVIII/106/2004 w sprawie:zmiany uchwały RG Pakosław określającej zasady i tryb umarzania odraczania lub rozłożenia na raty należnosci pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Numer uchwały: 2004/XVIII/106
Numer sesji: XVIII
Rok: 2004
Uchwała Nr XVIII/ 106/2004
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 września 2004
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław określającej zasady i tryb umarzania odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr, 15 poz.148 ze zmianami) Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:§ 1. W uchwale Nr XVI/97/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 czerwca 2004 zmienia się § 1 ust. 2 który otrzymuje brzmienie: „ 2 .Ulgi o których mowa w ust.1 w stosunku do przedsiębiorców stosowane będą tylko w ramach pomocy de minimis


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl