OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały Nr XXII/132/2005

Projekt uchwały Nr XXII/132/2005

UCHWAŁA NR XXII/132/2005
RADA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 22 lutego 2005 r.


w sprawie : nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz 2603 ze zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na kupno i zamianę przez Gminę Pakosław nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław o powierzchni nie przekraczającej 20 ha, z przeznaczeniem pod projektowany zbiornik małej retencji ,,Pakosław” przyjmując cenę nabycia 1 m2 powierzchni nie wyższą niż 2 zł.

§2. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Gmina Pakosław

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl