OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały Nr XXII/135/2005

Projekt uchwały Nr XXII/135/2005

UCHWAŁA NR XXII/135/ 05
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 22 luty 2005r.w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), oraz §2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, ze zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:

§1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty, w kwocie 640,-zł.

§2. Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawców (poszczególnych jednostek organizacyjnych) wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagradzania pracowników wymienionych w § 1 w kwocie …. zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się poszczególnym dyrektorom placówek oświatowych.


§4. Traci moc Uchwała Nr XV/95/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004r.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2005 r.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2000-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl