OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały Nr XXII/138/2005

Projekt uchwały Nr XXII/138/2005

UCHWAŁA Nr XXII/138/2005
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 22 LUTEGO 2005 ROKU.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2004 rok.Na podstawie § 71 ust.1 Statutu Gminy Pakosław przyjętego uchwała Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 10.X.2002 Nr 33/185/2002 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 Nr 143,poz.3897) w związku z art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Pakosław przyjmuje sprawozdanie z wykonania planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Pakosław

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl