OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały Nr XXII/139/2005

Projekt uchwały Nr XXII/139/2005

UCHWAŁA Nr XXII / 139/ 2005
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 22 LUTEGO 2005 ROKU.
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy .
Na podstawie § 71 ust. l Statutu Gminy Pakosław przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 10.X 2002 Nr 33/185/ 2002 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 Nr 143, póz. 3897 ) w związku z art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:
§1.Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Pakosław na 2004 rok stanowiące załącznik nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl