OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr II / 11 /2006 R A D Y G M I N Y P A K O S Ł A W z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie:określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok

U C H W A Ł A Nr II / 11 /2006 R A D Y G M I N Y P A K O S Ł A W z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie:określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok

Numer uchwały: 11
Numer sesji: 2
Rok: 2006U C H W A Ł A Nr II / 11 /2006
R A D Y G M I N Y P A K O S Ł A W
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie: określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
na 2007rNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 5 ust. 1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 /

Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:


  1. od gruntów:


a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,62zł od 1m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,65zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,15zł od 1m2 powierzchni,


  1. od budynków lub ich części:


a/ mieszkalnych - 0,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,50 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -
8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 3,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej,


-2-


  1. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.


4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach
i opłatach lokalnych.§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:


  1. grunty i budynki zajęte na : potrzeby ochrony przeciwpożarowej, obiekty sportowe, place zabaw oraz wykorzystywane przez jednostki pomocnicze gminy na wykonywanie zadań statutowych, z wyjątkiem ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;


2) drogi dojazdowe do gruntów rolnych wchodzące w skład gospodarstw rolnych.


§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2007 roku.Przewodniczący Rady

Mirosław Biechowiak
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2006-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl