OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR V/ 34 /07 RADY GMINY PAKOSŁAW z dnia 14 marca 2007r. w sprawie:ustalenia nanizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

UCHWAŁA NR V/ 34 /07 RADY GMINY PAKOSŁAW z dnia 14 marca 2007r. w sprawie:ustalenia nanizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Numer uchwały: 34
Numer sesji: 5
Rok: 2007

UCHWAŁA NR V/ 34 /07
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 14 marca 2007r.w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.


Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), oraz §2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:

§1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kwocie: 900,00 zł.


§2. Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawcę wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagradzania pracowników wymienionych w § 1 w kwocie: 2,90 zł


§3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi jednostki.


§4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/193/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 marca 2006r.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2007 r.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl