OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/56/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII / 44 / 07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XIII/56/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII / 44 / 07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Numer uchwały: 56
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VIII/ 56 / 07
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 28 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII / 44 / 07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:

§ 1. Tytuł Uchwały Nr VII / 44 / 07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 maja 2007r. otrzymuje brzmienie: „ w sprawie: uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania ”.

§ 2. § 1 pkt 1 Uchwały Nr VII / 44 / 07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 maja 2007 r. otrzymuje brzmienie: „ Przyznawanie świadczeń w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi następuje w drodze decyzji administracyjnej
określającej między innymi zakres i częstotliwość usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, miejsce ich świadczenia, a także wysokość odpłatności za te usługi. ”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-15
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl