OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/ 63/07 Rady Gminy Pakosła z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Uchwała Nr XII/ 63/07 Rady Gminy Pakosła z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Numer uchwały: 63
Numer sesji: 12
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr XII/63/07
R A D Y G M I N Y P A K O S Ł A W
z dnia 29 pażdziernika 2007


w sprawie: obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy PakosławNa podstawie art.18 ust 2 pkt 8, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ i art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zm./

Rada Gminy Pakosław, uchwala co następuje:§ 1.Obniża się średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r ( M.P.Nr 77, poz.831), przyjmowaną za podstawę naliczania podatku rolnego na rok 2008 na obszarze gminy Pakosław z kwoty 58,29 zł do kwoty 34,00 zł§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2008 roku
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-15
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl