OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/60/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 września 2007 r. w sprawie:zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław

Uchwała Nr X/60/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 września 2007 r. w sprawie:zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław

Numer uchwały: 60
Numer sesji: 10
Rok: 2007

Uchwała Nr X/60/07
Rady Gminy Pakosław
z dnia 13 września 2007 r.


w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 07.09.1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:


§ 1. § 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Pakosław
Nr XXIII/140/05 z dnia 31 marca 2005 roku, zmienionego uchwałami Rady Gminy
Pakosław Nr XXXVII/207/2006 z dnia 28.06.2006 r. i z dnia 28.06.2007 r. Nr
VIII/52/2007,
otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma
kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej
indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art.
90d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 290 zł (I grupa);
2) dochód miesięczny na członka rodziny powyżej kwoty 290 zł i nieprzekraczający 351 zł (II grupa),
3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 128 zł.
1. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
1) przy I grupie – 64,00 zł,
2) przy II grupie – 52,00 zł.
2. Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być
wyższa niż 64 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-15
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl