OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 0151/40/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 0151/40/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Numer dokumentu: 40
Rok: 2007


Zarządzenie Nr 0151/40/07
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 29 września 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.


Na podstawie art. 184 ust. 1, art.188 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2 104 ze zmianami oraz § 9 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr IV/23/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, Zarządzam co następuje:


W uchwale Nr IV/23/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 1 uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały,
o kwotę 20.335zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji
celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 1.592zł zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę
20.335zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji
celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 1.592zł zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna 8.496zł
2) celowa na zadania oświatowe 6.602 zł
3) celowa na poręczenie 15.000zł§ 4. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2007 rok wynosi:


Dochody 10.731.370zł
Wydatki 10.769.553zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-22
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl